Known_problems

Cambro version 2.9.3, driftsattes den 9 juni 2014.

Användarstöd

Dels finns användarstöd tillgängligt via external link: supportformulär eller så går det bra att ringa på telefon: 090-786 63 00. För att skicka in åsikter till förvaltningsorganisationen för Cambro är det enklast att maila till cambro@umu.se eller prata med någon i Cambros referensgrupp och be dem framföra det på gruppens regelbundna möten.

Användare har även tillgång till användarstöd i form av självhjälp. I Cambros verktygsmeny till vänster på varje sida hittar du länken "Help" / "Hjälp". Förutom hjälp om alla enskilda verktyg finns här även länkar till användarguider, beskrivning av grundläggande begrepp, vanliga frågor osv. Du kan också klicka på ikonen i övre högra hörnet på varje verktyg för hjälp om just det verktyget.

Varje termin erbjuds universitetets anställda ett utbud av kurser/verkstäder. Mer information finns hos external link: Universitetspedagogik och lärandestöd

Hur Cambro utvecklas

Cambro bygger på en open source programvara som heter Sakai. Många funktioner i Cambro blir mer användarvänliga i samband med uppgraderingar till nya versioner av Sakai. Det medför också en allt stabilare teknisk miljö. Under ett år genomförs ett antal små uppgraderingar av Cambro, och en gång per år sker en större uppgradering till en ny version av Sakai. Nästa stora uppgradering är planerad till torsdag 11 juni 2015, då uppgraderas Cambro till nästa version. Du kan alltid se aktuell version i sidfoten. external link: Mer information om Sakai

Teknisk information

Cambro körs på parallella servrar. En front-end-server tar emot alla sidförfrågningar och dirigerar användaren till den server som för tillfället har minst belastning. En gemensam databas används av alla servrar. En spegling av databasen finns som backup. Vissa tider på dygnet kan det vara hög belastning på alla servrar. Det är ITS som leverar drift, utveckling och underhåll av Cambro och så har det sett ut sedan Cambro först initierades 2008/2009.